Orianna

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Orianna 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Orianna AP pháp sư MID...

Orianna 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Orianna đi MID đường...

Orianna 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Orianna MID sức mạnh...

Orianna 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Orianna MID đường giữa...

Orianna 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Orianna MID đường giữa...

Orianna 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Orianna mid mùa 6 của SKT...

Orianna 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Orianna MID của AlexIch mùa 6...

Orianna 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Orianna của 1 số người...

Orianna 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG xPeke tại Chung Kết...

Orianna 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Easyhoon tại Chung...

Orianna 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của GV Keane. - Ngọc bổ...

Huong dan len do Orianna phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018