Ornn

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Ornn 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ornn TOP đường trên...

Ornn 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ornn đi rừng mùa 7 TANK...

Ornn 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ornn TOP đường trên mùa 7...

Huong dan len do Ornn phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018