Rammus

Phiên bản hiện tại là 7.11.1
Rammus

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus đi rừng mùa 7...

Rammus

Trang bị khởi đầu 2033 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus đi TOP đường trên mùa 7...

Rammus

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus TOP TANK mùa 6 của SKT Duke...

Rammus

Item bắt đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus Rừng mùa 6 của 1 số...

Rammus

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus TOP mùa 6 của KT Ssumday...

Rammus

Item bắt đầu 1039,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của game thủ bên Hàn bậc...

Huong dan len do Rammus phiên bản 7.11.1 mua 7