RekSai

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
RekSai 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Reksai đi rừng mùa 8...

RekSai 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rek'sai đi rừng mùa 7...

RekSai 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rek'sai jungle đi rừng...

RekSai 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rek'sai đi rừng mùa 7...

RekSai 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Reksai đi rừng mùa 7...

RekSai 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rek'sai đi rừng mùa 6...

RekSai 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ RekSai đi rừng TANK mùa...

RekSai 7.22

Item bắt đầu 1041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Reksai của người chơi rank...

RekSai 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Reignover tại Chung...

RekSai 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Score tại Chung Kết...

RekSai 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của TSM Santorin. - Ngọc...

Huong dan len do RekSai phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018