Rumble

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Rumble

Trang bị khởi đầu 1028,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble đi TOP đường...

Rumble

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble đi rừng mùa 7...

Rumble

Trang bị khởi đầu 1054,3340,2003 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble TOP đường trên...

Rumble

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble AP sức mạnh phép...

Rumble

Trang bị khởi đầu 1052,2003,3340 Rumble TOP AP trở lại đầu trường chuyên nghiệp với cách lên đồ Đai Lưng Hextech,...

Rumble

Item bắt đầu 1041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble đi rừng mùa 6 của JAG...

Rumble

Item bắt đầu 1039,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble đi rừng mùa 6 của KT...

Rumble

Item bắt đầu 1052,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble của Marin mùa 6. -...

Rumble

Item bắt đầu  1052,2003,3340 - Rumble của Marin chú trọng khả năng cáu máu của [skill]RumbleFlameThrower[/skill] vì thế...

Rumble

Item bắt đầu 1052,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin tại Chung Kết...

Huong dan len do Rumble phiên bản 7.17.1 mua 7