Rumble

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Rumble 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Rumble TOP đường trên...

Rumble 7.22

Trang bị khởi đầu 1028,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble đi TOP đường...

Rumble 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble đi rừng mùa 7...

Rumble 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,3340,2003 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble TOP đường trên...

Rumble 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble AP sức mạnh phép...

Rumble 7.22

Trang bị khởi đầu 1052,2003,3340 Rumble TOP AP trở lại đầu trường chuyên nghiệp với cách lên đồ Đai Lưng Hextech,...

Rumble 7.22

Item bắt đầu 1041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble đi rừng mùa 6 của JAG...

Rumble 7.22

Item bắt đầu 1039,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble đi rừng mùa 6 của KT...

Rumble 7.22

Item bắt đầu 1052,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble của Marin mùa 6. -...

Rumble 7.22

Item bắt đầu  1052,2003,3340 - Rumble của Marin chú trọng khả năng cáu máu của [skill]RumbleFlameThrower[/skill] vì thế...

Rumble 7.22

Item bắt đầu 1052,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin tại Chung Kết...

Huong dan len do Rumble phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018