Rumble

Hướng dẫn lên đồ Rumble TOP AP mùa 6 (ROX Smeb)
Rumble
Trang bị khởi đầu 1052,2003,3340 Rumble TOP AP trở lại đầu trường chuyên nghiệp với cách lên đồ Đai Lưng Hextech,...
Hướng dẫn lên đồ Rumble Rừng mùa 6 JAG Winged
Rumble
Item bắt đầu 1041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble đi rừng mùa 6 của JAG...
Hướng dẫn lên đồ Rumble đi Rừng mùa 6 KT...
Rumble
Item bắt đầu 1039,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble đi rừng mùa 6 của KT...
Hướng dẫn lên đồ Rumble TOP của Marin mùa 6
Rumble
Item bắt đầu 1052,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rumble của Marin mùa 6. -...
Hướng dẫn Rumble của Marin
Rumble
Item bắt đầu  1052,2003,3340 - Rumble của Marin chú trọng khả năng cáu máu của [skill]RumbleFlameThrower[/skill] vì thế...
Hướng dẫn lên đồ Rumble của SKT Marin CKTG
Rumble
Item bắt đầu 1052,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin tại Chung Kết...