Ryze

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Ryze

Trang bị khởi đầu 1027,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze AP pháp sư MID...

Ryze

Trang bị khởi đầu 1027,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze mùa 6 của SKT Faker...

Ryze

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze MID mùa 6 của ROX Kuro...

Ryze

Item bắt đầu 1027,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze của Marin mùa 6. - Nâng...

Ryze

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker tại Chung Kết...

Ryze

Item bắt đầu 1056,3340,2009 - Bài viết tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của FNC Huni. - Lên item theo thứ...

Huong dan len do Ryze phiên bản 7.17.1 mua 7