Sejuani

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Sejuani 7.22

Trang bị khởi đầu 2031,3340,1041 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Sejuani đi rừng mùa 8...

Sejuani 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,3340,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sejuani đi rừng mùa 7...

Sejuani 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sejuani đi rừng mùa 7 của 1...

Sejuani 7.22

Trang bị khởi đầu 2031,1039,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sejuani đi rừng mùa 7...

Sejuani 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sejuani TOP đường trên...

Sejuani 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Nâng skill theo thứ tự: W > Q > E > R ([skill]SejuaniNorthernWinds[/skill] >...

Huong dan len do Sejuani phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018