Sejuani

Phiên bản hiện tại là 7.8.1
Sejuani

Trang bị khởi đầu 1039,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sejuani đi rừng mùa 7 của 1...

Sejuani

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Nâng skill theo thứ tự: W > Q > E > R ([skill]SejuaniNorthernWinds[/skill] >...

Huong dan len do Sejuani phiên bản 7.8.1 mua 7