Shen

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Shen 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP đường trên TANK...

Shen 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP TANK mùa 7 của...

Shen 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen SP hỗ trợ mùa 7...

Shen 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP đường trên mùa...

Shen 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 SKT Duke sử dụng Shen để đối đầu với Irelia vị trí đường trên TOP mùa 6 trong...

Shen 7.22

Item bắt đầu 1054,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP mùa 6 của Marin. -...

Shen 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP Tank mùa 6 của C9...

Shen 7.22

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen Support mùa 6. - Nâng...

Shen 7.22

Item bắt đầu 3302,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf tại Chung Kết...

Shen 7.22

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của SK fredy122. - Nâng skill...

Huong dan len do Shen phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018