Shen

Hướng dẫn lên đồ Shen TOP TANK mùa 6 (SKT Duke)
Shen
Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 SKT Duke sử dụng Shen để đối đầu với Irelia vị trí đường trên TOP mùa 6 trong...
Hướng dẫn lên đồ Shen TOP mùa 6 của Marin
Shen
Item bắt đầu 1054,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP mùa 6 của Marin. -...
Hướng dẫn lên đồ Shen TOP mùa 6 (C9 Impact)
Shen
Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP Tank mùa 6 của C9...
Hướng dẫn lên đồ Shen SP mùa 6
Shen
Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen Support mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Shen của SKT Wolf CKTG
Shen
Item bắt đầu 3302,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Shen đi TOP mùa 5
Shen
Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của SK fredy122. - Nâng skill...