Shen

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Shen

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP TANK mùa 7 của...

Shen

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP đường trên mùa...

Shen

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 SKT Duke sử dụng Shen để đối đầu với Irelia vị trí đường trên TOP mùa 6 trong...

Shen

Item bắt đầu 1054,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP mùa 6 của Marin. -...

Shen

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP Tank mùa 6 của C9...

Shen

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen Support mùa 6. - Nâng...

Shen

Item bắt đầu 3302,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf tại Chung Kết...

Shen

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của SK fredy122. - Nâng skill...

Huong dan len do Shen phiên bản 7.17.1 mua 7