Shyvana

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Shyvana

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trộ Shyvana đi rừng mùa 7...

Shyvana

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shyvana đi rừng mùa 7...

Shyvana

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Smeb. - Nâng skill...

Shyvana

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Shyvana

Item bắt đầu Đi Rừng 1039,2003,3340 Đi TOP 1028,2003,3340 - Bài viết này có thể áp dụng cả đi TOP và đi Rừng....

Huong dan len do Shyvana phiên bản 7.17.1 mua 7