Shyvana

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Shyvana 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Shyvana đi rừng mùa 8...

Shyvana 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trộ Shyvana đi rừng mùa 7...

Shyvana 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shyvana đi rừng mùa 7...

Shyvana 7.22

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Smeb. - Nâng skill...

Shyvana 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Shyvana 7.22

Item bắt đầu Đi Rừng 1039,2003,3340 Đi TOP 1028,2003,3340 - Bài viết này có thể áp dụng cả đi TOP và đi Rừng....

Huong dan len do Shyvana phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018