Sivir

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Sivir 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD xạ thủ mùa 7...

Sivir 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD xạ thủ mùa 7...

Sivir 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD xạ thủ mùa 7...

Sivir 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD xạ thủ mùa 7...

Sivir 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD mùa 6 của SKT Bang...

Sivir 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Sivir AD vị trí đường dưới BOT, bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và...

Sivir 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD của ROX Tigers PraY...

Sivir 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir của CoreJJ mùa 6 hiện...

Sivir 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bang tại Chung Kết...

Sivir 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo bảng bổ trợ và ngọc bổ trợ của KOO PraY. - Nâng skill:...

Sivir 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Niels tại Chung Kết...

Huong dan len do Sivir phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018