Sivir

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Sivir

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD mùa 6 của SKT Bang...

Sivir

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Sivir AD vị trí đường dưới BOT, bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD của ROX Tigers PraY...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir của CoreJJ mùa 6 hiện...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo bảng bổ trợ và ngọc bổ trợ của KOO PraY. - Nâng skill:...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bang tại Chung Kết...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Niels tại Chung Kết...