Sivir

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Sivir

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD xạ thủ mùa 7...

Sivir

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD xạ thủ mùa 7...

Sivir

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD xạ thủ mùa 7...

Sivir

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD xạ thủ mùa 7...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD mùa 6 của SKT Bang...

Sivir

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Sivir AD vị trí đường dưới BOT, bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD của ROX Tigers PraY...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir của CoreJJ mùa 6 hiện...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo bảng bổ trợ và ngọc bổ trợ của KOO PraY. - Nâng skill:...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bang tại Chung Kết...

Sivir

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Niels tại Chung Kết...

Huong dan len do Sivir phiên bản 7.17.1 mua 7