Skarner

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Skarner 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Skarner đi rừng mùa 7...

Skarner 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Skarner đi rừng mùa 7...

Skarner 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Skarner của SSG Ambition tại...

Skarner 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Skarner đi rừng mùa 6, được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Skarner đi...

Skarner 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Skarner phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018