Sona

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Sona 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sona hỗ trợ mùa 7...

Sona 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sona vị trị Support hỗ...

Sona 7.22

Trang bị khởi đầu 2009,3303,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sona SP mùa 6 của CLG...

Sona 7.22

Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sona SP mùa 6 của 1 số...

Huong dan len do Sona phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018