Taric

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Taric 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taric SP hỗ trợ mùa 7...

Taric 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taric SP hỗ trợ mùa 7...

Taric 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Taric Support SP hỗ trợ BOT vị trí đường dưới cùng AD mùa 6, được tham khảo...

Taric 7.22

Trang bị khởi đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taric SP mùa 6 của KT...

Taric 7.22

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Nâng skill theo thứ tự: Max E > Q > W > R theo đúng cập độ ([skill]Dazzle[/skill] >...

Huong dan len do Taric phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018