Teemo

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Teemo 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Teemo TOP đường trên...

Teemo 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Teemo AD sát thương vật lý...

Teemo 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Teemo AP sức mạnh phép...

Teemo 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Teemo AP TOP mùa 6 của KT...

Teemo 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Teemo AD TOP mùa 6 của...

Teemo 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Nâng skill: Max E > Q > W > R theo đúng cấp độ ([skill]ToxicShot[/skill] >...

Huong dan len do Teemo phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018