Thresh

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Thresh 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Thresh SP hỗ trợ mùa...

Thresh 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Thresh SP hỗ trợ mùa 7...

Thresh 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Thresh SP hỗ trợ mùa 7...

Thresh 7.22

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Madlife mùa 6. - Nâng...

Thresh 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Thresh SP mùa 6 của Mata...

Thresh 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Thresh SP mùa 6 của CLG...

Thresh 7.22

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Thresh của Madlife tại...

Thresh 7.22

Item bắt đầu 3302,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Madlife. - Nâng skill theo...

Huong dan len do Thresh phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018