Tristana

Phiên bản hiện tại là 7.10.1
Tristana

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tristana của Rekkles mùa 6. -...

Tristana

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách...

Tristana

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của TSM WildTurtle. - Ngọc...

Huong dan len do Tristana phiên bản 7.10.1 mua 7