Trundle

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Trundle 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle đi rừng jungle...

Trundle 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle SP hỗ trợ mùa 7...

Trundle 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle TOP đường trên...

Trundle 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle support hỗ trợ...

Trundle 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle TOP đường trên mùa 7...

Trundle 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle TOP mùa 6 của SKT Duke tại...

Trundle 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Trundle vị trí hỗ trợ mùa 6 được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ...

Trundle 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle TOP TANK mùa 6 của...

Trundle 7.22

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle của Madlife tại...

Trundle 7.22

Tất cả những thông tin trong bài viết này đều được "soi" từ tài khoản cải Madlife server Hàn FOBS8Z2_1cI Mọi ý...

Trundle 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Trundle phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018