Tryndamere

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Tryndamere

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tryndamere đi rừng mùa 7...

Tryndamere

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tryndamere TOP đường...

Tryndamere

Item bắt đầu 1029,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tryndamere của người chơi...

Tryndamere

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của cao thủ rank thách đấu...

Huong dan len do Tryndamere phiên bản 7.17.1 mua 7