Tryndamere

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Tryndamere 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Tryndamere TOP đường...

Tryndamere 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tryndamere đi rừng mùa 7...

Tryndamere 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tryndamere TOP đường...

Tryndamere 7.22

Item bắt đầu 1029,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tryndamere của người chơi...

Tryndamere 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của cao thủ rank thách đấu...

Huong dan len do Tryndamere phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018