Tryndamere

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Tryndamere

Item bắt đầu 1029,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tryndamere của người chơi...

Tryndamere

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của cao thủ rank thách đấu...