Urgot

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Urgot

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Urgot TOP đường trên...

Urgot

Trang bị khởi đầu 1036,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Urgot AD xạ thủ mùa 7...

Urgot

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Urgot MID mùa 6 của IMT Pobelter...

Urgot

Item bắt đầu 2041,2004,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của JAG Pilot. - Nâng skill...

Huong dan len do Urgot phiên bản 7.17.1 mua 7