Veigar

Hướng dẫn lên đồ Veigar AP mùa 6
Veigar
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Veigar AP mùa 6 của người...
Hướng dẫn lên đồ Veigar của Incarnati0n
Veigar
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của C9 Incarnation...
Hướng dẫn lên đồ Veigar MID mùa 5
Veigar
Item bắt đầu 1056,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...