Viktor

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Viktor 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor MID đường giữa...

Viktor 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor AP pháp sư đường...

Viktor 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor AP sức mạnh phép...

Viktor 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor MID của Kuro mùa 6 tại...

Viktor 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor MID của SKT Faker mùa 6...

Viktor 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor của Faker tại All-Stars...

Viktor 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor của người chơi rank...

Viktor 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Febiven tại Chung...

Viktor 7.22

Item bắt đầu 2009,1056,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...

Huong dan len do Viktor phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018