Viktor

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Viktor

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor MID đường giữa...

Viktor

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor AP pháp sư đường...

Viktor

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor AP sức mạnh phép...

Viktor

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor MID của Kuro mùa 6 tại...

Viktor

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor MID của SKT Faker mùa 6...

Viktor

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor của Faker tại All-Stars...

Viktor

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor của người chơi rank...

Viktor

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Febiven tại Chung...

Viktor

Item bắt đầu 2009,1056,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...

Huong dan len do Viktor phiên bản 7.17.1 mua 7