Viktor

Hướng dẫn lên đồ Viktor MID mùa 6 của Kuro
Viktor
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor MID của Kuro mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Viktor MID của Faker mùa 6
Viktor
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor MID của SKT Faker mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Viktor của Faker All-stars...
Viktor
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor của Faker tại All-Stars...
Hướng dẫn lên đồ Viktor MID mùa 6
Viktor
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Viktor của người chơi rank...
Hướng dẫn lên đồ Viktor của FNC Febiven CKTG
Viktor
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Febiven tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Viktor đi Mid mùa 5
Viktor
Item bắt đầu 2009,1056,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...