Vladimir

Hướng dẫn lên đồ Vladimir TOP mùa 6
Vladimir
Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vladimir TOP mùa 6 của 1 số...
Hướng dẫn lên đồ Vladimir AP MID mùa 6 (SKT...
Vladimir
Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Trong ván thứ 3 đối đầu với KT Rolster, Faker tiếp tục Vladimir sau ván thứ 1 thất...
Hướng dẫn lên đồ Vladimir AP MID mùa 6 (Keane)
Vladimir
Trang bị khởi đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vladimir MID AP mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Vladimir của Soaz CKTG
Vladimir
Item bắt đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Soaz tại Chung Kết...
Hướng dẫn Vladimir đi Mid mùa 5
Vladimir
Item bắt đầu 1001,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của OG xPeke. - Nâng skill max...