Vladimir

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Vladimir

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Trong ván thứ 3 đối đầu với KT Rolster, Faker tiếp tục Vladimir sau ván thứ 1 thất...

Vladimir

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vladimir TOP mùa 6 của 1 số...

Vladimir

Trang bị khởi đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vladimir MID AP mùa 6...

Vladimir

Item bắt đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Soaz tại Chung Kết...

Vladimir

Item bắt đầu 1001,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của OG xPeke. - Nâng skill max...