Vladimir

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Vladimir

Trang bị khởi đầu 1001,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vladimir MID đường giữa...

Vladimir

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vladimir MID đường giữa...

Vladimir

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vladimir AP pháp sư MID...

Vladimir

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Trong ván thứ 3 đối đầu với KT Rolster, Faker tiếp tục Vladimir sau ván thứ 1 thất...

Vladimir

Trang bị khởi đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vladimir MID AP mùa 6...

Vladimir

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vladimir TOP mùa 6 của 1 số...

Vladimir

Item bắt đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Soaz tại Chung Kết...

Vladimir

Item bắt đầu 1001,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của OG xPeke. - Nâng skill max...

Huong dan len do Vladimir phiên bản 7.17.1 mua 7