Warwick

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Warwick

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 - Đây là lên đồ theo kiểu full dame (sát thương vật lý) cho Warwick làm lại. Bài...

Warwick

Trang bị khởi đầu 1041,3340,1006 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Warwick đi rừng jungle jgl...

Warwick

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Warwick làm lại đi TOP...

Warwick

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 - Đây là kiểu lên đồ TANK (chống chịu) cho Warwick làm lại sẽ dễ dàng hơn trong...

Warwick

Trang bị khởi đầu 1039,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Warwick đi rừng mùa 7 của 1...

Warwick

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Warwick sử dụng đi rừng mùa 6, được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ...

Warwick

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Warwick phiên bản 7.17.1 mua 7