Xerath

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Xerath 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Xerath AP pháp sư MID...

Xerath 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Xerath AP MID sức mạnh...

Xerath 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Xerath AP pháp sư MID...

Xerath 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Xerath AP pháp sư MID...

Xerath 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của JAG GBM (Ganked by Mom). -...

Huong dan len do Xerath phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018