Xerath

Hướng dẫn lên đồ Xerath đi Mid mùa 5
Xerath
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của JAG GBM (Ganked by Mom). -...