Xerath

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Xerath

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Xerath AP MID sức mạnh...

Xerath

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Xerath AP pháp sư MID...

Xerath

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Xerath AP pháp sư MID...

Xerath

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của JAG GBM (Ganked by Mom). -...

Huong dan len do Xerath phiên bản 7.17.1 mua 7