XinZhao

Hướng dẫn lên đồ Xin Zhao đi Rừng mùa 6
XinZhao
Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Xin Zhao xz đi rừng mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Xin Zhao TOP mùa 6
XinZhao
Trang bị khởi đầu 1055,2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Xin Zhao xz TOP mùa 6 của...
Hướng dẫn XinZhao đi rừng mùa 5
XinZhao
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của GV Move (1 game thủ Hàn...