Yasuo

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Yasuo 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc tái tổ hợp Yasuo mùa 8 phiên bản tiền mua giải...

Yasuo 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yasuo đi đường giữa...

Yasuo 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yasuo TOP đường trên...

Yasuo 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yasuo MID đường giữa...

Yasuo 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker mùa 6. - Nâng...

Yasuo 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yasuo MID dame sát thương...

Yasuo 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ANC Micky (Micky God). -...

Yasuo 7.22

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FW Maple tại Chung Kết...

Yasuo 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Ssumday. - Bài viết...

Huong dan len do Yasuo phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018