Yorick

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Yorick 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Ngọc tái tổ hợp Yorick TOP đường trên...

Yorick 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yorick TOP đường trên...

Yorick 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yorick TOP mùa 6 khi được...

Yorick 7.22

Item bắt đầu 2004,3340,1027 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của rank Hàn quốc. - Nâng...

Huong dan len do Yorick phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018