Yorick

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Yorick

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yorick TOP đường trên...

Yorick

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yorick TOP mùa 6 khi được...

Yorick

Item bắt đầu 2004,3340,1027 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của rank Hàn quốc. - Nâng...

Huong dan len do Yorick phiên bản 7.17.1 mua 7