Zed

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Zed 7.22

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Zed MID đường giữa...

Zed 7.22

Trang bị khởi đầu 1036,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed mùa 7 của 1 số...

Zed 7.22

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed MID đường giữa sát...

Zed 7.22

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed đi MID đường giữa...

Zed 7.22

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed đi MID đường giữa...

Zed 7.22

Item bắt đầu 1036,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Faker mùa 6. -...

Zed 7.22

Item bắt đầu 1036,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed MID mùa 6 của TSM Bjergsen...

Zed 7.22

Cách cộng kỹ năng cho Zed khá dễ khi các bạn nâng vào chiêu Q( Phi tiêu sắc lẻm ) rồi đến E (Đường Kiếm Bóng...

Zed 7.22

Thánh cmnr

Zed 7.22

Item bắt đầu 1036,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của AHQ Westdoor tại Chung...

Huong dan len do Zed phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018