Ezreal - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Ezreal đi rừng mùa 8 của Peanut

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Tốc Biến Trừng Phạt

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Pháp Lực Gia Tăng
Cấp Độ123456789101112131415161718
Phát Bắn Thần Bí13579
Tinh Hoa Tuôn Chảy414151718
Dịch Chuyển Cổ Học28101213
Cung Ánh Sáng61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ezreal đi rừng mùa 8 tiền mùa giải 2018 của Peanut tại xếp hạng máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: Q > E > W > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Chuẩn xác + Pháp thuật.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > > .
Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8