Morgana - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Morgana SP mùa 8 của Mata

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Tốc Biến Hồi Máu

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Lực Hút Tâm Linh
Cấp Độ123456789101112131415161718
Khóa Bóng Tối1451213
Vùng Đất Chết314151718
Khiên Đen278910
Trói Hồn61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Morgana SP hỗ trợ mùa 8 tiền mùa 2018 của Mata tại xếp hạng máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: E > Q > W > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ: Pháp thuật + Cảm hứng.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > .Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8