Anivia - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Anivia AP MID mùa 8 của Kuro

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Tốc Biến Hồi Máu

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Tái Sinh
Cấp Độ123456789101112131415161718
Quả Cầu Băng18101213
Tường Băng314151718
Tê Cóng24579
Bão Tuyết61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bi khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Anivia AP pháp sư MID đường giữa mùa 8 tiền mùa giải 2018 của Kuro tai xếp hạng máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: E > Q > W > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Áp đảo + Pháp thuật.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > > > > .


Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8