LeeSin - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Lee Sin đi rừng mùa 8 của Peanut

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Trừng Phạt Tốc Biến

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Loạn Đả
Cấp Độ123456789101112131415161718
Sóng Âm / Vô Ảnh Cước14579
Hộ Thể / Kiên Định28101213
Địa Chấn / Dư Chấn314151718
Nộ Long Cước61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Lee Sin đi rừng mùa 8 tiền mùa giải 2018 của Peanut tại xếp hạng máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: Q > W > E > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngoc tái tổ hợp: Áp đảo + Cảm hứng.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > .
Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8