Brand - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Brand SP mùa 8

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Tốc Biến Thiêu Đốt

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Bỏng
Cấp Độ123456789101112131415161718
Vệt Lửa212141718
Cột Lửa14579
Bùng Cháy38101315
Bão Lửa61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu

[orderitem]3303,2031,3340[/oroderitem]

Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Brand SP hỗ trợ mùa 8 tiền mùa giải 2018 của 1 số người chơi.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: W > E > Q > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Pháp thuật + Chuẩn xác.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > .


Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8