Shaco - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Shaco TOP mùa 8

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Dịch Chuyển Thiêu Đốt

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Đâm Lén
Cấp Độ123456789101112131415161718
Lừa Gạt28101112
Hộp Hề Ma Quái13579
Dao Độc413141516
Phân Thân61718
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Shaco TOP đường trên mùa 8 tiền mùa giải 2018 của 1 số người chới khác tại máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: W > Q > E > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Áp đảo + Cảm hứng.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > .


Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8