Lissandra - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Lissandra AP MID TOP mùa 8

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Dịch Chuyển Tốc Biến

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Băng Yêu
Cấp Độ123456789101112131415161718
Mảnh Băng14579
Vòng Tròn Lạnh Giá214151718
Con Đường Băng Giá38101213
Hầm Mộ Hàn Băng61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Lissandra AP pháp sư MID đường giữa TOP đường trên mùa 8 tiền mùa giải 2018 của 1 số người chơi khác.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: Q > E > W > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Q > E > W > R theo đúng cấp độ.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > > .


Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8