Fizz - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Fizz AP MID mùa 8 của Faker

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Dịch Chuyển Tốc Biến

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Chiến Binh Lanh Lợi
Cấp Độ123456789101112131415161718
Đâm Lao314151718
Đinh Ba Hải Thạch28101213
Nhảy Múa / Tung Tăng14579
Triệu Hồi Thủy Quái61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Fizz AP pháp sư MID đường giữa mùa 8 tiền mùa giải 2018 của Faker tại xếp hạng máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: E > W > Q > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Áp đảo + Cảm hứng.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > .
Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8