Orianna - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Orianna AP MID mùa 8

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Thanh Tẩy Tốc Biến

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Lên Dây Cót
Cấp Độ123456789101112131415161718
Lệnh: Tấn Công14579
Lệnh: Phát Sóng28101213
Lệnh: Bảo Vệ314151718
Lệnh: Sóng Âm61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Orianna AP pháp sư MID đường giữa mùa 8 tiền mùa giải 2018 của 1 số người chơi tại xếp hạng máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: Q > W > E > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Pháp thuật + Chuẩn xác.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > > .


Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8