Zoe - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Zoe AP MID mùa 8 của Faker

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Thanh Tẩy Tốc Biến

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Lấp La Lấp Lánh!
Cấp Độ123456789101112131415161718
Nghịch Sao15789
Kẻ Trộm Phép34151718
Bong Bóng Ngủ210121314
Vòng Xuyên Thấu61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Zoe AP pháp sư MID đường giữa mùa 8 tiền mùa giải 2018 của Faker tại xếp hang máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: Q > E > W > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ: Pháp thuật + Áp đảo.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > > > > .
Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8
Bài viết khác