Velkoz - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Velkoz AP MID mùa 8

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Lá Chắn Tốc Biến

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Phân Rã Hữu Cơ
Cấp Độ123456789101112131415161718
Phân Hạch Plasma28101213
Vết Rách Hư Không14579
Phá Vỡ Kết Cấu314151718
Tia Phân Hủy Sự Sống61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Velkoz AP pháp sư MID đường giữa mùa 8 tiền mùa giải 2018 của 1 số người chơi khác.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: W > Q > E > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Pháp sư + Cảm hứng.
Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > .


Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8