Poppy - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Poppy TOP TANK mùa 8

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Dịch Chuyển Tốc Biến

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Chiến Binh Quả Cảm
Cấp Độ123456789101112131415161718
Búa Chấn Động14579
Không Thể Lay Chuyển313141518
Xung Phong28101217
Sứ Giả Phán Quyết61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Ngọc tái tổ hợp Poppy TOP đường trên TANK đường trên mùa 8 tiền mùa giải 2018 của 1 số người chơi khác.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: Q > E > W > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Kiên định + Chuẩn xác.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > > .


Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8