Tristana - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Tristana AD mùa 8 của Bang

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Tốc Biến Hồi Máu

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Ngắm Bắn
Cấp Độ123456789101112131415161718
Súng Liên Thanh48101213
Phóng Nhảy Tên Lửa214151718
Bọc Thuốc Súng13579
Đại Bác Đẩy Lùi61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Tristana AD xạ thủ mùa 8 tiền mùa giải 2018 của Bang tại xếp hạng máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: E > Q > W > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Chuẩn xác + Áp đảo.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > .


Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8