Kennen - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Kennen TOP AP mùa 8 của MaRin

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
1. Phép bổ trợ
Thiêu Đốt Tốc Biến

2. Danh sách trang bị cuối trận


spadmidtoprungjungle

3. Bảng nâng kỹ năng theo cấp độ

Nội Tại
Dấu Ấn Sấm Sét
Cấp Độ123456789101112131415161718
Phi Tiêu Sét314151718
Giật Sét14579
Tốc Độ Sấm Sét28101213
Bão Sấm Sét61116
3. Ngọc Tái Tổ Hợp
alt alt alt alt alt
alt alt alt
Cộng thêm: ????
6. Giới thiệu
Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Kennen TOP đường trên AP pháp sư mùa 8 tiền mùa giải 2018 của MaRin tại xếp hạng máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: W > E > Q > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Cảm hứng + Pháp thuật.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > > .




Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8