[Highlight] Yasuo và Vayne 2 chấp 5


Yasuo và Vayne kết hợp với nhau để đối đầu với 5 thành viên team địch
Bình loạn