[Khác] Siêu Phẩm Katarina - Trang phục sắp ra mắt của Katarina


Đây là trang phục sắp ra mắt nằm trong chuỗi Siêu Phẩm gồm có Katarina, Ashe, Ekko
Bình loạn