[Highlight] Tahm Kench với Quadra Kill tuyệt đẹp


Trong tình thế 2 vs 5, Tahm Kench đã xuất sắc và giành được Quadra Kill
Bình loạn