[Khác] Pha troll bằng Ulti của Ryze


Đây là Ulti được làm lại của Ryze. Nhưng đây là pha troll đồng đội thay vì giúp đồng đội
Bình loạn