[Highlight] Gragas lên AP cực quá đạo


Trước đây Gragas đã từng là một tướng ở MID rất mạnh sau nhiều làn giảm sức mạnh đã bị cho vào rừng. Tuy nhiên, hiện tại đi MID vẫn mạnh không kém gì
Bình loạn