[Khác] Khi Olaf lên AD và hút máu


Cùng xem Olaf thế nào nhé. Nếu hay thì có thể thứ luôn nhé
Bình loạn