[Khác] Khi Katarina max hên


Yasuo tưởng rằng đã an toàn, nhưng không may Q của Katarina đã kết liễu hắn
Bình loạn