[Highlight] Khi Aphromoo đảo đường ở cấp độ 1


Đảo đường cấp độ 1 thì nhiều nhưng để mang lại thành công như thế này thì hầu như rất kho, xem Aphromoo xử lý thế nào nhé
Bình loạn